Екологічно-адаптивна оцінка сортозразків бобів кормових за показниками якості насіння

Боби, завдяки своїм поживним властивостям, є цінною кормовою і продовольчою культурою. У насінні бобів кормових нагромаджується 25 – 35 % добре збалансованого за амінокислотним складом протеїну, 50 – 55 % крохмалю, перетравність зерна становить 98 %, зеленої маси – 72Read More

Дослідження властивостей перегною в Україні на початку XX століття

Історія застосування перегною як добрива при вирощуванні сільськогосподарських культур відома з давніх часів. Перегній використовували у різних ґрунтово-кліматичних умовах, з різним ступенем інтенсивності ведення господарства, що іноді кардинально впливало на відношення до нього. Завдяки складності структури, то одні то іншіRead More

Хімічний склад зеленої маси кормових культур

Як правило, сінаж — це консервований в анаеробних умовах корм, заготовлений із пров’яленої зеленої маси кормових культур. Оскільки для нього потрібні дорожчі, ніж для силосу, герметичні сховища, то для його приготування використовують найбільш високо цінні трави: люцерну, конюшину, кострицю безосту,Read More

Загальні відомості про грунтові гриби

Ґрунтові гриби не є однією таксономічною групою, а представлені різними у систематичному відношенні одиницями, які належать до певних екологічних груп, що вирізняються за типом живлення і взаємодією з іншими організмами. Це можуть бути сапрофітні гриби, що руйнують рослинні і тваринніRead More