Агроаналіз хімічного складу

Комплексный анализ почвы на высокоточном оборудовании по 75 показателям. Разработка агрохимических картограмм полей

Агроаналіз продовольчих якостей зерна

контроль качества посевного материала в соответствии действующих стандартов ДСТУ, ISO.

Агроаналіз якості та безпечності кормів

оценка химического состава и питательности растений с помощью современных методов жидкостной и газовой хроматографии, атомно-абсорбционной спектрометрии, пламенной фотометрии, фотокалориметрии, титрометрии

Хімічний склад організму тварин слід оцінювати в тісному зв’язку з рослинами, як основним джерелом їх живлення. Водночас і склад рослин не може не залежати від складу атмосфери, грунту і ґрунтових вод. Грунт, рослина і організм тварини є нерозривно зв’язаною ланкою єдиного міграційного кола.

Істотно впливає на мінеральний склад рослин їх генетична особливість. Відомо, наприклад, що бобові багатші на вміст макро- та мікроелементів, ніж злакові. Значна різниця в складі мінеральних речовин спостерігається також між видами, різновидами і сортами рослин.

Крім того мінеральні речовини, необхідні тваринам для забезпечення нормальної життєдіяльності, знаходяться в кормах у різних сполуках та зв’язках, не завжди повністю доступні для перетравлення та засвоєння.

З цією метою в лабораторії проводять оцінку рослин, рослинної сировини та кормів рослинного походження. Проаналізувавши отримані результати, можна зробити висновок, що вміст заліза, цинку, марганцю та міді в кормовій сировині в 3 – 6 рази більше, ніж у зерні проаналізованих злакових культур і у 2 – 3 рази більше, ніж у зерні бобових культур.