Показник маси 1000 насінин може характеризувати

Крупність насіння у виробництві визначають за допомогою електронних ваг та показника — маса 1000 насінин, який характеризується при фактичній вологості і виражається в грамах. На цей показник впливають розмір, щільність, вологість насіння.

Маса 1000 насінин — видовий показник, значною залежить від сорту та умов формування насіння. Так, у пшениці середня маса 1000 насінин дорівнює 39-40 г, кукурудзи — 250-300 г, проса — 6-9 г, бобів кормових — 400- 1200 г, маку — 0,3-0,5 г. Різниця між сортами може переважати різницю між видами. Так, середня маса 1000 насінин сої сорту Аннушка — 110-155 г, сорту Корада — 190-197 г. У межах одного сорту насіння різних років урожаю, або вирощене в різних місцях, також може мати різну масу. Так, у 2009 р. середня маса 1000 насінин гібриду соняшнику Марко, вирощеному в умовах правобережного Лісостепу України становила 48,3 г, в посушливому 2010 р. — лише 38,8 г, гібрида Кий — 58,6 і 51,2 г, гібрида Погляд — 56,1 і 49,8 г відповідно. Вилягання, пошкодження посівів шкідниками та хворобами, «захват» і «запал» у період наливу знижують масу 1000 насінин.

Чи є крупність насіння показником його продуктивних властивостей? Якщо розглядати це питання в межах культур і сортів, то залежності між величиною насіння і рослиною, що з нього виростає, немає. З дрібного насіння маку виростає не менша рослина, ніж з насінини пшениці, яка в 100 разів крупніша. Проте дрібне насіння значно гірше почуває себе при глибокому загортанні в ґрунт, ніж крупне, хоча здатність сходів різних культур долати шар фунту над насінням залежить не тільки від крупності насінини, а й від особливостей будови проростка. Агрономічна вимога сіяти відбірним насінням доцільна лише в межах одного сорту. Численні досліди, розпочаті ще в 80-х роках 19-го сторіччя працями німецького вченого, професора М.Е.Вольні, показують, що продуктивність рослин підвищується при збільшенні крупності висіяного насіння.

Результати досліджень, проведених Каленською С.М. та Новицькою Н.В. щодо характеру мінливості посівних якостей насіння ярої м’якої пшениці різної величини в умовах правобережного Лісостепу України засвідчили, що лабораторна схожість насіння практично однакова в усіх фракціях, польова ж схожість його зменшується із зменшенням маси 1000 насінин. Дані польової схожості насіння різного розміру показують, що велике й середнє дає значно вищу схожість, ніж дрібне. Для одержання високої польової схожості, а також високого врожаю необхідно мати вирівняний матеріал, очищений від дрібного й щуплого насіння.

Подібна закономірність виявлена у культур, зародок яких становить більшу частину насінини (дводольні). Академік М.М.Кулєшов вважає, що крупне насіння має більший запас поживних речовин, більш крупний зародок. Це обумовлює розвиток міцних паростків і, як наслідок, більш продуктивних рослин. У однодольних рослин (родина тонконогих) зародок складає 2-5 % від маси насінини і в сприятливих умовах проростання він неповністю використовує ендосперм до переходу на автотрофне живлення, а тому перевага крупного насіння перед середніми фракціями виявляється лише при сівбі за несприятливих умов проростання, коли виникає потреба у збільшенні глибини загортання насіння. В дослідах Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства і сортознавства сівба насіння озимої пшениці з масою 1000 шт. 57,6 г забезпечила врожай 485 г/м2 при глибині загортання 3 см і 491 г/м2 — при глибині 9 см. Насіння з масою 1000 шт. 40,0 г — відповідно 456 і 409 г/м2. Як зазначає І.Г.Строна, якщо умови для появи сходів сприятливі, крупне і середнє насіння дає практично однаковий урожай. Тому у виробництві рекомендується виділяти з посівного матеріалу зернових тільки дрібне і щупле насіння, а крупне відбирати в тому випадку, коли з’являється потреба значно збільшити глибину загортання насіння для одержання високоякісних сходів. Особливе значення це має для озимих хлібів.

Показник маси 1000 насінин

Може характеризувати екологічну пластичність сорту та ступінь їх придатності до місцевих умов. Чим менше змінюється цей показник, тим сорт краще адаптований до вирощування в певних умовах. Мінливість маси 1000 насінин може бути викликана не мінливістю маси насіння, а різним співвідношенням окремих груп насіння. Різні яруси рослин мають різну масу 1000 насінин, а також різне за стиглістю насіння. Так, у фазу воскової стиглості спостерігається максимальна маса 1000 насінин, адже надходження пластичних речовин знижується при зменшенні в них вологи до 33-40 %.

Показник маси 1000 насінин у сільськогосподарському виробництві може використовуватись для попередньої оцінки умов формування насіння, а також для розрахунку норм висіву.

Company Reviews

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *